Tracimat vzw erkend als sloopbeheerorganisatie

Bij de sloop van een gebouw kunnen gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest, vrijkomen die belangrijke milieurisico’s met zich meebrengen. Om het sloop- en afvoerproces te kunnen beheren heeft de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), in samenwerking met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI), de vzw Tracimat opgericht. Eind augustus heeft minister Schauvliege de vzw als sloopbeheerorganisatie erkend zodat zij haar sloopbeheersysteem effectief kan uitbouwen.

De vzw Tracimat zal via een uitgewerkt traceerbaarheidsysteem toezicht houden op het correcte verloop van de selectieve sloop- en afbraakwerken. Dit systeem vertrekt van een identificatie van de materialen die kunnen vrijkomen bij de sloop en afbraak (met o.a. een sloopopvolgingsplan), en gaat na wat er met deze materialen gebeurt tijdens de werken. Hierdoor worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, worden gevaarlijke afvalstoffen correct en veilig verwijderd en komen zuiverdere afvalstromen vrij met hoogwaardigere recyclagemogelijkheden. Tracimat zal op de cruciale momenten in het ketensysteem de nodige controles uitvoeren en documenten uitreiken op voorwaarde dat het traceerbaarheidsysteem zorgvuldig wordt toegepast.

Tracimat zet ook volop in op opleiding, met specifieke aandacht voor asbest en andere gevaarlijke afvalstromen. Ondertussen heeft ze al 170 personen opgeleid, waaronder slopers, brekers en onafhankelijke experten. Tracimat streeft er bovendien naar om alle attesteringen in het kader van het sloopproces via digitale weg te laten verlopen. In dat kader wordt volop geïnvesteerd in een digitale databank.

Timing

Een jaar na de erkenning – eind augustus 2018 – zal bij de brekers van bouw- en sloopafval een nieuw acceptatiebeleid in voege treden, waarbij de breker het bouw- en slooppuin dat het traceerbaarheidsysteem van Tracimat heeft doorlopen efficiënter en bijgevolg goedkoper kan behandelen dan het puin dat dit systeem niet volgde. Gezien de vaak lange duurtijd tussen enerzijds de aanbesteding van dergelijke sloopwerken en anderzijds de afvoer of verwerking ter plaatse van het bouwpuin, raadt Tracimat alle betrokkenen aan zich tijdig voor te bereiden en aan te sluiten. Bouwheren en opdrachtgevers die sloopwerken plannen of in uitvoering zullen hebben na deze datum, laten best tijdig (ruimschoots vóór augustus 2018) een sloopopvolgingsplan opmaken om vlot in het systeem van Tracimat te kunnen instappen. Deskundigen kunnen zich reeds vanaf 11 september 2017 aansluiten bij Tracimat vzw. Dit najaar wordt alles in gereedheid gebracht zodat vanaf begin 2018 ook de slopers en brekers kunnen volgen.

Vragen ? Contacteer Tracimat vzw
annelies.vandeneynde@vcb.be
www.tracimat.be

 

 

Tracimat vzw erkend als sloopbeheerorganisatie