Aertssen test digitale vrachtbrief

In 2017 is Aannemingsbedrijf Aertssen gestart met een pilootproject i.v.m. het gebruik van de digitale vrachtbrief (eCMR). Voor Aertssen is dit de logische volgende stap naar een papierloze administratie. Zij doet daarvoor beroep op Pionira, gespecialiseerd in datasharing en papierloze oplossingen voor de logistieke sector.

Gegevensuitwisseling
Het gebruik van de digitale vrachtbrief is mogelijk dankzij de gegevensuitwisseling tussen de aannemer, de dispatcher van het transportbedrijf, de ontvanger,… via een cloudgebaseerd platform. Door middel van een app voor androide/IOS of gekoppeld aan bestaande boordcomputers kan de digitale vrachtbrief worden opgeroepen en gehandtekend door alle partijen (QR-code of handtekening op scherm).

Pionira verkreeg reeds in 2017 een licentie voor de aanmaak van de eCMR. Op 6/03/2018 werden zij ook erkend door OVAM voor het beheer en de aflevering van identificatieformulieren (cfr art. 6.1.1.2 §1, vierde lid van het Vlarema).

Databank Grondbank
Om de specifieke gegevens van de grondtransporttoelating in de digitale vrachtbrief te kunnen integreren, liet Grondbank de nodige aanpassingen doorvoeren aan haar databank. Hierdoor is de link met het cloudgebaseerde platform van Pionira gelegd.

Grondbank is dus helemaal klaar voor het gebruik van digitale vrachtdocumenten.

Vragen hierover? Neem contact op met elisa.vermeulen@grondbank.be

Nuttige link : www.pionira.be

 

 

Aertssen test digitale vrachtbrief