De sloopopvolging voor bouw- en infrastructuurwerken : informatiesessies voor openbare besturen & studiebureaus

De vzw Tracimat en de vzw Grondbank organiseren in de loop van december 2017 en januari 2018 een reeks informatienamiddagen, specifiek gericht naar openbare besturen en studiebureaus. Deze sessies worden georganiseerd met de steun van de Vlaamse provincies en in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 

Wees tijdig voorbereid
Met deze sessies bereidt Tracimat u voor op de aankomende wijzigingen voor de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur. In aanloop van het nieuwe acceptatiebeleid bij brekers vanaf 24 augustus 2018, is het belangrijk dat u nu reeds de nodige voorbereidingen treft.

Vanaf 24/08/2018 zullen brekers verplicht een onderscheid dienen te maken tussen hoog en laag milieurisicoprofiel puin (HMRP vs LMRP).  Voor de verwerking van HMRP zal een hoger verwerkingstarief van toepassing zijn dan voor LMRP.

Dankzij het sloopbeheersyteem van Tracimat kan het sloopbedrijf het puin bij de breker aanleveren als LMRP. Daarin spelen (1) het sloopopvolgingsplan en (2) de opvolging en attestering door Tracimat een cruciale rol.

Tijdens deze sessies voor studiebureaus en openbare besturen overloopt Tracimat samen met u de verschillende stappen die nodig zijn om tijdig voorbereid te zijn op het gewijzigde beleid bij de brekers, zodat u meerkosten kan voorkomen.

Update Grondverzet
Tijdens deze sessies geeft Grondbank ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan Vlarebo, die worden verwacht in 2018. Daarbij wordt ook het raakvlak met de sloopproblematiek behandeld.

Data

Oost-Vlaanderen: 11 december 2017 - Provinciaal Administratief Centrum (PAC), W. Wilsonplein 2, Gent-Zuid

West-Vlaanderen: 15 januari 2018 - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te Sint-Andries

Antwerpen: 22 januari 2018 - Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61 te Malle

Limburg: 29 januari 2018 - Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt

Meer info en inschrijvingen: klik hier

www.tracimat.be

 

 

De sloopopvolging voor bouw- en infrastructuurwerken : informatiesessies voor openbare besturen & studiebureaus