Grondbank start consultatieronde ihkv standaardprocedure & CvGP

OVAM legt momenteel de laatste hand aan het ontwerp-VLAREBO. Vervolgens zal deze gewijzigde VLAREBO-tekst aan de Vlaamse regering overgemaakt worden. De definitieve goedkeuring ervan wordt verwacht omstreeks half 2018, met een overgangsperiode van 180 dagen alvorens deze in voege gaat.

Binnenkort zullen ook de standaardprocedures, Codes van Goede praktijk , enz... bijgewerkt worden. Om deze volgende fase voor te bereiden start de Grondbank met een consultatieronde en een reeks van werkgroepen. De volgende onderwerpen zullen zeker behandeld worden (niet exhaustief):

-  Bagger- en ruimingsspecie : integratie procedures in de 'standaardprocedure opmaak technisch verslag' en 'kwaliteitsreglement voor TOP's en CGR's'

- Wegen- en rioleringswerken : bijsturen methodiek voor het ondiep grondwerk en vergraven zones (code 011), grondverzetstabel,...

- Veralgemeende meldingsplicht voor werven <250 m³ (onverdachte terreinen)

- Stappenplan asbest : praktische uitwerking (conformverklaring - opvolging uitvoeringsbepalingen) 

- Wijzigingen normen (bijlage V, VI en VII) : voorbereiding overgangsperiode, impact,...

Indien u suggesties en/of vragen heeft over de aankomende wijzigingen, aarzel dan niet om ons te contacteren :

Asbest, standaarprocedures, normering, 011 : elisa.vermeulen@grondbank.be
TOP's , CGR's, Inrichtingen voor de verwerking van bagger- en ruimingsspecie : kathleen.wielant@grondbank.be

Wij houden u de komende maanden regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

Elisa Vermeulen
Cel Ondersteuning
Grondbank vzw

 

 

Grondbank start consultatieronde ihkv standaardprocedure & CvGP