Grondbank in 'Incidences' - speciale editie grondverzet

De laatste editie (november 2017)  van het Franstalige vakblad 'INCIDENCES' werd volledig gewijd aan de regelgeving rond het hergebruik van uitgegraven bodem. Deze uitgave - met als titel 'Gestion des terres d'excavation : quel chantier' - geeft een uitgebreid stand van zaken in verschillende Europese landen en gaat in op een aantal juridische, praktische en economische  aspecten. Komen aan bod : Wallonië, het Brussels gewest, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittanië,...

De rode draad in deze editie is de Vlaamse grondverzetsregeling die model staat voor andere regio's en landen. In dat verband wordt de pioniersrol van de Vlaamse Confederatie Bouw en de Grondbank in de verf gezet.

De editie bevat ook een zeer uitgebreide tabel die een overzicht biedt van de diverse normen en principes per land/regio.

Een waardevol document voor alle actoren die met grondverzet hebben te maken.

Incidences verschijnt uitsluitend op papier.  Nieuwe abonnees ontvangen een cd-rom met alle artikels sinds '93.

Meer info : www.incidences.be

 

 

Grondbank in 'Incidences' - speciale editie grondverzet