Nieuw aanvraagformulier niet-reinigbaarheid - vanaf 1/1/2018

Grond die niet kan gereinigd worden volgens de best beschikbare technieken, kan in aanmerking komen voor een verlaagde milieuheffing in geval van storten. De aanvraag voor de verlaagde milieuheffing dient te gebeuren bij OVAM en moet steeds vergezeld zijn van een 'Verklaring niet-reinigbaarheid'.

Aanvraag verklaring niet-reinigbaarheid bij OVB

De verklaring niet-reinigbaarheid moet worden aangevraagd bij de Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders (OVB).  

Het aanvraagformlier werd zopas vernieuwd (zie bijlage). Met dit nieuwe document wil OVB de kwaliteit en de uniformiteit van de aanvragen verbeteren, en ook meer duidelijkheid brengen m.b.t. asbesthoudende grond.

Het nieuwe aanvraagformulier wordt ingevoerd vanaf 01/01/2018. Meer info kan bekomen worden via het secretariaat van OVB - info@bodemsaneerders.be

Info & procedure : klik hier

 

 

Nieuw aanvraagformulier niet-reinigbaarheid - vanaf 1/1/2018