Wijzigingen bodemdecreet en materialendecreet gepubliceerd in staatsblad

Op 2 februari 2018 werd het decreet* tot wijziging van het bodemdecreet en het materialendecreet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dit decreet was op 8 december 2017 goedgekeurd door de Vlaamse regering.

U vindt de publicatie hier.

* voluit: decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

 

Wijzigingen bodemdecreet en materialendecreet gepubliceerd in staatsblad