Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Sint-Niklaas / Brugge

In maart en juni 2018 is Cindy Bullens van de Grondbank te gast in 2 lokale afdelingen van de Confederatie Bouw voor een praktijkgerichte opleidingssessie.
Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Ook zal Cindy reeds een bondig overzicht geven van de voorziene wijzigingen aan het Vlarebo - verwacht wordt dat deze eind 2018 in voege zouden gaan.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

1. Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
2. Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
3. Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
4. Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken
5. Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
6. Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie
7. Voorziene wijzigingen VLAREBO 2018

Waar en wanneer ?
8/03/2018 CB O-Vl - Sint-Niklaas |Kleine Laan 29 | 9100 Sint-Niklaas | 18u30 tot 21u30
21/06/2018 CB W-Vl- Brugge | Ten briele  12.1 | 8200 Sint-Michiels | 9u00 tot 12u00

Inschrijvingen:
8/03/2018 - Sint-Niklaas : klik hier
21/06/2018 - Brugge : klik hier

 

Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Sint-Niklaas / Brugge