VLAREMA 6 : uitbreiding verplichting sloopopvolgingsplan - art. 22

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de uitbreiding van de verplichting van de opmaak van een sloopopvolgingsplan (Art. 22).

Concreet is een sloopopvolgingsplan verplicht voor de volgende activiteiten:

a) sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen met een totaal bouwvolume van meer dan 1000 m³;
b) sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³ . Een uitzondering hierop zijn de eengezinswoningen: hiervoor is geen sloopopvolgingsplan vereist (*);
c) sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur, met een volume van meer dan 250 m³ (*).

(*)Bijkomende verplichting voor omgevingsvergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf 5 juni 2018.

Het sloopopvolgingsplan dient toegevoegd te worden aan het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning.

OPGELET :
De opmaak van het sloopopvolgingsplan is niet voor alle sloop- en renovatieprojecten verplicht. Als gevolg van de wijzigingen aan het acceptatie- en verwerkingsbeleid bij de brekers vanaf 24 augustus, heeft u er zeker baat bij om ook voor deze projecten een sloopopvolgingsplan te laten opmaken. Een conform verklaard sloopopvolgingsplan geeft het sloopbedrijf de mogelijkheid om in het traceringssysteem van Tracimat te stappen en uw puin als laag milieurisicoprofiel af te voeren. Op die manier kunnen meerkosten worden vermeden.

Vragen hierover ? Neem gerust contact op met Tracimat : info@tracimat.be

Meer info : zie ook hier

 

VLAREMA 6 : uitbreiding verplichting sloopopvolgingsplan - art. 22