Infosessie 'Asbest en grondverzet' voor eBSD - 15 juni 2018

Grondbank Opleidingen nodigt u uit op de infosessie ‘Asbest en grondverzet‘, specifiek gericht naar erkende bodemsaneringsdeskundigen. Deze gaat door in onze kantoren te Brussel op vrijdag 15 juni 2018. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op het ontwerp Leidraad Asbest van OVAM en leggen we de link met de nieuwe regeling rond selectieve sloop.

Context:
In het verleden werd er bij de opmaak van technische verslagen niet altijd voldoende aandacht besteed aan asbest als potentieel verdachte parameter. Daar komt nu verandering in. Na een uitgebreide consultatieronde legt OVAM momenteel de laatste hand aan de ‘Leidraad Asbest’.  Deze leidraad beschrijft enerzijds de rol en de verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige en de minimale onderzoeksinspanningen in het kader van de opmaak van het technisch verslag. Anderzijds wordt ook dieper ingegaan op zijn adviserende taak, o.a. ivm het formuleren van uitvoeringsbepalingen voor tijdens de uitvoering van de grondwerken. Momenteel worden de CMA-procedures bijgestuurd.

Doelstelling van de sessie:
Tijdens deze infosessie vertrekken we van de basisprincipes van de ‘Leidraad Asbest’ en hoe deze ingevuld kunnen worden bij de uitvoering van het technisch verslag.

Programma
9u30 Onthaal

10u Start infosessie
- Stand van zaken en overzicht van de belangrijkste stappen i.k.v. de opmaak van een technisch verslag 
- Interpretatie & rapportering asbestonderzoek in technische verslagen
- Uitvoeringsbepalingen en advies in het technisch verslag 
- Opmaak TVn op TOP/CGR
- Rol en verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige in verhouding tot de andere actoren

12u Netwerkmoment met broodjes

Praktisch
Waar: Grondbank vzw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

Inschrijven: deelname gratis voor aangesloten erkende bodemsaneringsdeskundigen en studiebureau’s, € 75 + BTW voor niet-aangeslotenen.
Voorafgaandelijk inschrijven verplicht : klik hier  

Plan met parkeergelegenheid in de buurt van onze kantoren in bijlage.

1-wegbeschrijving-vcb-parking1.pdf

 

Infosessie 'Asbest en grondverzet' voor eBSD - 15 juni 2018