Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten gepubliceerd

Op 8 mei 2018 werd het nieuwe eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit eenheidsreglement werd eerder op 19 april 2018 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Het nieuwe eenheidsreglement bevat o.a. het lang aangekondigde acceptatiebeleid voor brekers, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen laag milieurisicoprofiel en hoog milieurisicoprofiel puin (LMRP / HMRP). Dit nieuwe acceptatiebeleid gaat in voege op 24 augustus 2018.

U kan het nieuwe eenheidsreglement hier downloaden.   

Meer info : info@tracimat.be

 

 

Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten gepubliceerd