Vormvast produkt

Omdat we vaststellen dat er een aantal misverstanden leven rond het begrip vormvast produkt, en de daarbij horende procedures, zetten we alles nog eens op een rijtje.

Vormvast produkt

Wanneer uitgegraven bodem procesmatig wordt verwerkt tot een vormvast produkt, houdt dat in dat de structuur wijzigt naar een uitgehard materiaal. Voorbeelden hiervan zijn de produktie van bakstenen of dakpannen uit leemgrond, of de aanmaak van stabilisé (zand-cementmengsels) in een mengcentrale. Deze staan opgelijst in het 'ministrieel besluit houdende vaststelling van de lijst van bouwkundig bodemgebruik van uitgegraven bodem en van de lijst van vormvaste toepassingen van uitgegraven bodem' (zie bijlage).

Geen vormvast produkt

Art. 4 §2 van dit besluit stelt duidelijk dat het toevoegen van kalk of bindmiddelen om de verdichtbaarheid en de dragende eigenschappen te verbeteren, geen vormvaste toepassing is.

Traceerbaarheid tot aan de mengcentrale

De grondverzetsregeling voorziet geen verdere traceerbaarheid van vormvaste produkten vanaf de plaats van produktie tot aan hun eindbestemming. De reden hiervoor is dat er geen enkele link meer is met bodem, en dat het uitgehard produkt ook geen risico vormt naar verspreiding of blootstelling.

In de praktijk stellen wij echter vast dat soms niet is voldaan aan de definitie van vormvaste toepassing en dat het slechts gaat om bekalkte gronden.

De grondbank benadrukt dat bekalkte* gronden - óók indien deze in bouwkundige toepassingen worden gebruikt - wel degelijk tot op de eindbestemming moeten worden getraceerd. M.a.w. : voor alle bekalkte grond moeten een bodembeheerrapport aangevraagd worden, die het beoogde gebruik attesteert.  

Neem gerust contact op met ons indien u hierover vragen heeft.

* of gronden behandeld met een ander hydraulisch bindmiddel

1-lijst-bouwkundig-bodemgebruik-en-vormvast-product-v080601.pdf

 

Vormvast produkt