Nieuw : Team Bagger- en Ruimingswerken

In aanloop van het gewijzigde Vlarebo heeft Grondbank een nieuw team opgericht dat zich specifiek met bagger- en ruimingsspecie bezighoudt. Onder leiding van Kathleen Wielant – ook verantwoordelijk voor Tussentijdse Opslagplaatsen en Centra voor Grondreiniging, buigt dit team zich over de verschillende praktische en juridische aspecten waarmee bagger- en ruimingsbedrijven enerzijds en centra voor slibverwerking anderzijds geconfronteerd worden.

Via Overlegplatform Bagger- en Ruimingsspecie wil de Grondbank de verschillende actoren de komende maanden nauw betrekken bij de uitwerking van de vernieuwde procedures :
 
- Integratie van de bemonsteringsstrategieën voor bagger- en ruimingsspecie (in situ / na lagunering);
- Bevraging ivm de verschillende procesflows op centra voor slibverwerking;
- Monstername;
-  … 

Heeft u vragen over de voorziene inkanteling van bagger- en ruimingsspecie in hoofdstuk XIII van het Vlarebo?  Neem gerust contact met ons op:

kathleen.wielant@grondbank.be / elisa.vermeulen@grondbank.be

 

 

Nieuw : Team Bagger- en Ruimingswerken