Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 1 - UGent

Op 17 oktober 2018 start aan het UGent de lessenreeks voor de Module 1 voor erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te kunnen worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.

Deze lessenreeks voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL en behandelt naast de relevante milieuwetgeving in verband met bodem en de standaardprocedure 'oriënterend onderzoek' ook de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet en het compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet.

Elisa Vermeulen (Cel Ondersteuning) en Cindy Bullens (Diensthoofd Pro-team) van Grondbank vzw treden op als lesgevers.

Meer info en inschrijvingen: klik hier

 

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 1 - UGent