Waalse grondverzetsregeling goedgekeurd

Op 12 juli 2018 heeft de Waalse Regering de nieuwe grondverzetsregeling goedgekeurd. Deze nieuwe regeling treedt in voege op 1 november 2019

Vandaag is het hergebruik van uitgegraven bodem in het Waals gewest geregeld via het 'Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets'.  Deze regelgeving is sinds 2001 van toepassing en vertoont een aantal gebreken.

Met de goedkeuring van het nieuwe uitvoeringsbesluit kiest de waalse overheid resoluut voor duurzaamheid en de bescherming van het leefmilieu. Bovendien wil zij een oplossing bieden aan de juridische onzekerheid waarmee aannemers, opdrachtgevers, vervoerders en vastgoedeigenaars mee geconfronteerd worden als het gaat om het hergebruik van grond.

De krijtlijnen van de nieuwe grondverzetsregeling zijn:

- de bemonstering en analyse van de uit te graven gronden door een onafhankelijk deskundige
- normen en voorwaarden voor hergebruik van uitgegraven bodem
- een traceerbaarheidsprocedure
- de opvolging en controle van de traceerbaarheid door een erkend organisme

Nieuwe vergunningsplicht

In dezelfde context werd ook een nieuwe vergunningsregeling goedgekeurd met betrekking tot opvullingen/aanvullingen. Zo zal vanaf 1 september 2018 een vergunning (permis unique) vereist zijn voor de volgende activiteiten:

- melding voor aanvullingen vanaf 1000m³
- klasse 2 milieuvergunning voor volumes vanaf 10.000m³
- Klasse 1 milieuvergunning (met milieueffectenrapport) voor volumes vanaf 500.000m³

Meer info : klik hier

 

 

Waalse grondverzetsregeling goedgekeurd