Procedure LMRP puin voor Tussentijdse Opslagplaatsen

De Grondbank heeft een nieuwe procedure uitgewerkt die TOP's* de mogelijkheid biedt om het afgezeefde puin uit uitgegraven bodem als LMRP aan te leveren bij de breekinstallatie.

Deze procedure (zie bijlage) is een onderdeel van onze traceerbaarheidsprocedure en beschrijft de belangrijkste stappen en aandachtspunten. Eén van de belangrijkste elementen is het bijhouden van een register van de partijen afgezeefd puin. Dit is een beperkte aanvulling op de reeds bestaande registers ihkv het kwaliteitsreglement van OVAM en ons Draaiboek voor B-TOP's.

De procedure behandelt zowel die partijen waarvoor reeds een conformverklaard technisch verslag bestaat (op de werf van herkomst), als diegene waarvoor het technisch verslag op de tussentijdse opslagplaats wordt opgemaakt.

* deze procedure geldt evenzeer voor de TOP-activiteiten van centra voor grondreiniging. Specifiek voor puin afkomstig uit te reinigen gronden wordt een aangepaste procedure uitgewerkt.

Erkende en niet-erkende TOPs

De procedure maakt een onderscheid tussen de erkende en niet-erkende TOP's.
Een erkende TOP mag deze verklaring zelf afleveren, op voorwaarde dat voldaan is aan de voorwaarden zoals opgenomen in het Eenheidsreglement en onze procedure.

Niet-erkende TOP's vragen voorafgaandelijk aan het transport van de afgezeefde stenen naar de breekinstallatie een Verklaring LMRP aan bij Grondbank.

Een LMRP aanvragen via Grondbank Online **

Via uw gebruikelijke log-in en paswoord krijgt u toegang tot de extra functionaliteit 'Aanvraag Verklaring LMRP'. U vindt deze terug in de vertrouwde lijst voor o.a. een aanvraag van een grondtransporttoelating.

Het invullen van de online-aanvraag is vergelijkbaar met bvb. de aanvraag van een grondtransporttoelating. Specifiek voor deze aanvraag dienen de partijen waaruit de afgezeefde stenen afkomstig zijn en het geschatte tonnage te worden opgegeven, alsook de breekinstallatie waarnaar het puin zal worden vervoerd.

Vragen over deze nieuwe procedure ? Contacteer ons gerust.

** Tarief LMRP verklaring: 50,-€ /aanvraag

1-procedure-voor-het-afleveren-van-lmrp-verklaringentop-v180817.pdf

2-bijlage-1-aanvraag-lmrp-verklaring-vanaf-top-v180808.pdf

 

 

Procedure LMRP puin voor Tussentijdse Opslagplaatsen