Baggerpraktijkdag - 20 februari 2019

Op 20 februari 2019 organiseert de Grondbank, in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en de Federatie der Baggerwerken, een baggerpraktijkdag. Tijdens deze infodag komen de verschillende aspecten van bagger- en ruimingswerken aan bod, zoals de bemonstering van onderwaterbodem, de certificatie van Centra voor Slibverwerking, de omgevingsvergunningsproblematiek,.... Verschillende vertegenwoordigers uit de sector lichten hun visie toe.

Programma (voorlopig)

10u – 12u30 : Deel 1 – Bemonstering en opmaak technisch verslag 

- Verwelkoming - Andy Heurckmans (Grondbank)

- Bemonsteren van (on)bevaarbare waterlopen – Ward De Cooman (VMM)

- Bemonstering op centra voor slibververwerking - opmaak technisch verslag – Kathleen Wielant /Elisa Vermeulen (Grondbank)

12u30 – 13u30 Broodjeslunch en netwerkmoment

13u30 – 17 u : Deel 2 – Beleid  / centra voor bagger- en ruimingscentra

- Inleiding - Freddy Aerts (Maritieme toegang)

- Visie van de Grondbank – Marc Dillen (Grondbank)

- Inkanteling van bagger- en ruimingsspecie in Vlarebo - VLAREM - Dirk Dedecker (OVAM) 

- Verwerkingstechnieken voor Bagger- en Ruimingsspecie, verschillen en overeenkomsten met grondverwerking’, Joke Van De Steene, DEME

- Herbruik van bagger- en ruimingsspecie, mogelijkheden en beperkingen in een circulaire economie’, Kristof Nachtergaele, Jan De Nul

- Certificatie / Erkenningen  - Traceerbaarheid op een CSV - Kathleen Wielant (Grondbank)

Afsluitend debat, met Freddy Aerts (Maritieme Toegang) Dirk Dedecker (OVAM), Marc Dillen (VCB) en Ivo Pallemans (in naam van de federatie der baggerwerken);

Wanneer : 20 februari 2019 - onthaal vanaf 9u30
Waar : Lombardstraat 34 - 42 - 1000 Brussel 
Bereikbaarheid: Wandelafstand van het centraal station - parkeergelegenheid : Albertineparking
Inschrijvingstarief : 50,-€

Inschrijvingen : klik hier 

 

 

Baggerpraktijkdag - 20 februari 2019