Project opstarten

Melding start der werken

Op het moment dat de grondwerken starten, kan de aannemer dit eenvoudigweg melden via onze online toepassing. Eens het project gemeld is, kunnen de nodige bodembeheerrapporten worden aangevraagd, of kan de afvoer naar een TOP of centrum voor grondreiniging worden gemeld.

Hoe gaat u te werk?

Eerst en vooral is het belangrijk dat u het nummer van de conformverklaring bij de hand heeft.

Vul in het voorziene tekstvak het nummer van de conformverklaring in en klik op 'zoek'. Vervolgens verschijnt de vraag om de vermoedelijke datum van de start der werken te melden. Klik hierop om de 'Melding start der werken' te openen. Vul deze aan, en klik vervolgens op 'verzenden', onderaan op het scherm (sluit dit venster).

Na deze melding vindt u de projectfiche (onderaan de pagina) in de lijst van aangevraagde documenten (klik op 'home' of druk op F5 indien u de projectfiche na de melding niet onmiddellijk ziet verschijnen). Vanaf de eerste aanvraag zal de projectfiche definitief worden opgenomen in de lijst van lopende projecten.

 

Project opstarten