Werven & projecten

Adviesverlening en ondersteuning staan centraal bij de Grondbank. Onze afdeling Projecten, onder leiding van Cindy Bullens, werkte een uitgebreide dienstverlening uit, waarbij onze projectmedewerkers in alle fases van het project voor u paraat staan.

Uitgebreide projectondersteuning

Door onze grondige behandeling van technische verslagen kennen onze projectmedewerkers de specifieke situatie op de werf. Tijdens de voorbereiding van uw project kan u steeds bij hen terecht. Samen met u gaan ze de mogelijke grondstromen na, rekening houdend met de uitvoeringstechniek en de fasering. Zo maken we concrete afspraken over de uitvoering van de grondwerken, selectieve uitgraving, hergebruik binnen de werf, tussentijdse opslag, enz...

Deze aanpak kadert bovendien in onze taak als bodembeheerorganisatie en de verantwoordelijkheid die wij daarin opnemen. Dankzij een grondige voorbereiding worden conflicten en problemen omtrent de traceerbaarheid vermeden.

Soorten projecten

Binnen onze Afdeling Projecten werd de voorbije jaren specifieke ervaring opgebouwd in de verschillende types van projecten. Enkele voorbeelden:

  1. Spoorweginfrastructuur: vanwege de niveauverschillen t.h.v. taluds of perrons, of ondertunnelingen aan bvb. spoorwegemplacementen, is de interpretatie van zoneringsplannen niet altijd eenvoudig. Ook kan de selectieve uitgraving gehinderd worden bij bvb. uitgravingen in stross. De Grondbank zoekt samen met u naar oplossingen om de uitvoering haalbaar te houden.
  2. Bouwprojecten: wanneer de conformverklaring wordt afgeleverd zijn de details over de uitvoering niet altijd gekend (grondstromen). Wij overlopen met u de mogelijkheden om uitgegraven bodem binnen het project te hergebruiken.
  3. Wegen- en rioleringswerken: de Grondbank heeft de afgelopen jaren zeer veel aandacht besteed aan de typische (praktische) problemen bij wegen- en rioleringswerken. Recent (eind 2010) publiceerden wij nog de 2de nota voor wegen- en rioleringswerken.
 

Werven & projecten

Onverwachte situaties

Soms wordt tijdens de uitvoering een verontreiniging vastgesteld, of is het steengehalte aanzienlijk hoger dan ingeschat. Dergelijke onverwachte situaties mogen niet leiden tot onnodig tijdverlies. Bel ons zodat we onmiddellijk de nodige afspraken kunnen maken.

Een nieuwe werf wordt opgestart? Contacteer ons gerust voor een overleg.

Afdelingsverantwoordelijke: Cindy Bullens
E. cindy.bullens(at)grondbank.be
T. 02 545 58 82