Tarieven

Het traceerbaarheidssysteem van vzw Grondbank voorziet in eenvoudige richtlijnen voor elke fase van het grondverzet. Door aan te sluiten verbindt men er zich contractueel toe om de eenvoudige richtlijnen van ons traceerbaarheidsprocedure toe te passen.

Aansluiting is verplicht voor volgende betrokkenen: erkende bodemsaneringsdeskundigen, aannemers, vervoerders, tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) en centra voor grondreiniging (CGR's).

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, definitieve opslagplaatsen, binnenvaartondernemers,... kunnen facultatief aansluiten en kunnen diensten aanvragen aan dezelfde voordelige tarieven.

Lijst bijdragen, tarieven en vergoedingen

Prijsoffertes

Vraag een prijsofferte aan voor:

  1. conformverklaringen vanaf een volume van 100.000 m³
  2. bodembeheerrapporten, wanneer het totaal volume te verzetten grond groter is dan 25.000 m³
 
Vragen over onze tarieven of over één van onze samenwerkingsformules? Contacteer ons gerust.
  1. Andy Heurckmans - T. 02 545 58 52
  2. Kathleen Wielant - T. 02 545 58 81
  3. Cindy Bullens - T. 02 545 58 82

  4. Tarieven