Onze troeven

"Effectieve risicobeheersing, realistisch in de praktijk gezet"

Grondbank zet zich elke dag in om de doelstelling van de grondverzetsregeling te realiseren: verspreiding van verontreiniging voorkomen en alle stakeholders rechtszekerheid bieden, zonder daarbij de rendabiliteit van uw project in het gedrang te brengen.

Om dit te bereiken, zet Grondbank de volgende troeven in:
 1. Integrale projectopvolging en ondersteuning
 2. Collectieve verzekeringspolis
 3. Krachtige online-tool
 4. Kenniscentrum

Integrale projectopvolging en ondersteuning

De belangrijkste principes zijn:

 1. Doorgedreven ondersteuning van alle actoren doorheen het proces van ontwerp tot en met uitvoering. Aannemers, opdrachtgevers, vervoerders, erkende bodemsaneringsdeskundigen, studiebureau's, TOP's, centra voor grondreiniging en DOP's kunnen bij ons terecht met vragen over:
  1. het technisch verslag
  2. de opmaak van het bestek
  3. de uitvoering van de grondwerken
  4. administratieve verplichtingen
  5. juridische aspecten
  6. enz...
 2. Een gesloten massabalans. Dankzij de integrale aanpak, waarbij aannemers, tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging samen één keten vormen, krijgt de eindgebruiker meer garanties.
 3. Snelheid: alle transporttoelatingen worden zonder vertraging afgeleverd. Voor elke eindbestemming worden de kritische parameters en voorwaarden afgetoetst aan het beoogde gebruik.

Collectieve verzekeringspolis

Alle bij de vzw Grondbank aangesloten aannemers, vervoerders en C-TOP/CGR's zijn verzekerd door onze Collectieve polis Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze polis biedt een uitgebreide dekking voor het risico op het veroorzaken van een nieuwe verontreiniging. Uniek aan deze verzekeringspolis is de dekking voor milieuschade indien de schade zich pas enige tijd na de uitvoering van de grondwerken manifesteert en/of wordt vastgesteld.

Download onze informatiebrochure

Deze brochure bevat duidelijke informatie over deze polis en biedt een antwoord op de meest voorkomende vragen.

 

Onze troeven

Krachtige online-tool

Aannemers, erkende bodemsaneringsdeskundigen, tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging, definitieve opslagplaatsen beheren hun projecten via onze online-tool. Voor elke actor in de keten biedt de tool specifieke functionaliteiten. U heeft nog vragen?


Kenniscentrum

Grondbank wil een kenniscentrum zijn. Van meet af aan heeft Grondbank zich ingezet om antwoorden te bieden voor de praktische, technische of juridische vraagstukken voor bouw- en infrastructuurprojecten en dit in nauw overleg met de verschillende actoren. Dit resulteerde al in een aantal technische nota's en handleidingen voor o.a. erkende bodemsaneringsdeskundigen, openbare besturen, ontwerpers ...

Aangeslotenen bij de Grondbank krijgen ook toegang tot een uitgebreide databank aan informatie rond grondverzet.

De Cel Ondersteuning van de Grondbank is de drijvende kracht achter onze know how.