Voorstelling

De Grondbank vzw zet zich sinds 2002 in om alle actoren betrokken bij het grondverzet te ondersteunen.

U kan bij ons terecht voor de conformverklaring van technische verslagen en voor de aflevering van bodembeheerrapporten. Naast deze klassieke taken biedt de vzw Grondbank oplossingen voor uw praktische problemen bij grondwerken.

De complexiteit van bouw- en infrastructuurprojecten vraagt een globale aanpak. Daarom wil de Grondbank vzw ook een kenniscentrum zijn. Het delen van ervaringen en know how is een voorwaarde om de grondverzetregeling effectief in de praktijk om te zetten.

Grondbank vzw is representatief voor de sector. De raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door de Confederatie Bouw vzw, ORI vzw (brancheorganisatie van advies- en engineeringbureaus), Vlawebo vzw (Vlaamse Wegenbouwers) en Copro vzw. Deze brede vertegenwoordiging zorgt niet alleen voor een evenwicht, maar laat bovendien toe om de vinger aan de pols te houden.

Grondbank vzw is erkend als bodembeheerorganisatie. De toezichthoudende overheid is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Voorstelling